Lietošanas noteikumi

Interneta veikala ARTSOWOOD.LV lietošanas noteikumi

Iegādājoties preces Interneta veikalā, starp Jums un Pārdevēju tiek noslēgts distances līgums, tāpēc lūdzam iepazīties ar noteikumiem, kas nosaka darījuma attiecības. Līguma noslēgšana notiek, kad atzīmējat savu piekrišanu, pabeidzot pirkuma apstrādi. Ja nepiekrītat distances līguma noteikumiem, varat veikt pasūtījumu bez apmaksas un sazināties ar mums par individuālu līgumu.

1. Līgumā lietotie termini

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot un iesniedzot pārdevējam, pircējs var izmantot atteikuma tiesības.
Avansa rēķins – pārdevēja sagatavots un uz pircēja e-pastu nosūtīts dokuments, kas apliecina pasūtījumu līdz samaksas veikšanai.
Distances līgums − starp pārdevēju un pircēju noslēgts līgums par preču iegādi interneta veikalā, kas nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību.
Interneta veikals − pārdevēja uzturēta interneta vietne ar interneta veikalu artsowood.lv.
Klients – reģistrēts pircējs, kurš ir sniedzis savus datus pārdevējam, aizpildot interneta veikala reģistrācijas veidlapu.
Noteikumi – interneta veikala lietošanas noteikumi.
Pasūtījums – interneta veikalā veikts preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, ko pircējs vēlas iegādāties no pārdevēja un kas norādītas vienā pasūtījumā, un uz kā pamata Pārdevējs nosūta pircējam avansa rēķinu un/vai apstiprinājumu.
Pārdevējs – Artūrs Soliženko. Adrese, Juglas 45, Rīga LV-1024, Latvija, e-pasts: info@artsowood.lv, telefons: (+371) 26686608.
Personalizēta prece – kataloga prece, kurai tiek pieprasīta individuāla apstrāde, piemēram, monogrammas, vārda vai speciāla teksta, vai dizaina izveide uz preces.
Pircējs − fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas tās pārstāvis, kas iegādājas preces, veicot pasūtījumu vai pirkumu.
Pirkums – apmaksāts pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, ko pircējs vēlas iegādāties no pārdevēja un kas norādītas vienā pasūtījumā.
Prece – iegādei piedāvātie produkti.

2. Distances līgums

2.1. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad pircējs ir veicis pirkumu (pasūtījuma apmaksu) interneta veikalā vai, kad pārdevēja bankas kontā tiek ieskaitīta apmaksa par pasūtījumu saskaņā ar e-pastā saņemto avansa rēķinu.
2.2. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā, tiek piemērota aktuālā distances līguma redakcija un noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ pircējam jāiepazīstas ar distances līguma noteikumiem katrā pasūtījuma veikšanas reizē. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt.

3. Reģistrācija

3.1. Pircējs pirkumu interneta veikalā var veikt vai nu reģistrējoties, vai nereģistrējoties.
3.2. Pārdevējs apstrādā pircēja personas datus saskaņā ar privātuma politiku. Lūdzam rūpīgi izlasīt to un pārliecināties, ka privātuma politikas noteikumi ir saprotami un pieņemami.
3.3. Pircējs ir atbildīgs, lai visi pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi.
3.4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas pircējam gadījumā, ja pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus, kā arī, ja uz pircēja norādīto e-pasta adresi nosūtītais apstiprinājums vai avansa rēķins nav saņemts.
3.5. Reģistrēties var, uzsākot maksājuma apstrādi vai sadaļā “Pieteikties”.
3.6. Reģistrējoties jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, norādot sekojošus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un preces piegādes adrese. Jāizvēlas lietotājvārds un parole. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un tiek izmantota turpmākajiem pircēja pirkumiem.
3.7. Klienta datiem mainoties, klients ir atbildīgs par to atjaunināšanu pirms pirkuma vai pasūtījuma veikšanas.
3.8. Ja klients pazaudē vai aizmirst savus piekļuves datus interneta veikalam, ir iespējams pieprasīt paroles atjaunošanu, izmantojot opciju “Atjaunot paroli”.
3.9. Par savas piekļuves informācijas (lietotājvārds, parole) glabāšanu atbildīgs ir klients, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta interneta veikalā, izmantojot klienta piekļuves datus.
3.10. Klients jebkurā brīdī brīvi mainīt vai papildināt savus datus.
3.11. Nereģistrētam lietotājam pie katra pirkuma dati jāievada atkārtoti.

4. Preču cenas

4.1. Cenas ir uzrādītas EUR kopā ar PVN. Izmaksas par preču piegādi nav iekļautas preces cenā.
4.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt preču cenas interneta veikalā. Mainoties cenai, prece pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā pirkuma vai pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.3. Personalizētu preču cenas netiek uzrādītas katalogā, par tām ir jāvienojas ar pārdevēju katrā individuālā gadījumā, veicot pasūtījumu.

5. Pasūtījuma un Pirkuma veikšana, samaksas kārtība un termiņi

5.1. Pasūtot preci, pircējs izvēlas to katalogā, pievieno to “Iepirkumu grozam”.
5.2. Sadaļā “Apskatīt grozu” ir iespējams apskatīt izvēlētās preces, mainīt to daudzumu, izņemt atsevišķas preces, izmantot atlaižu kuponu, izvēlēties piegādes veidu, mainīt piegādes adresi.
5.3. Pēc tam, kad visas vēlamās preces ir pievienotas “Grozam”, var veikt apmaksu.
5.4. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot pārdevēja elektroniski nosūtīto avansa rēķinu, izmantojot internetbanku, vai ar kredītkarti, vai PayPal maksāšanas sistēmu, vai skaidrā naudā pie preces izņemšanas.
5.5. Pircējam avansa rēķins ir jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc avansa rēķina saņemšanas, obligāti norādot pasūtījuma vai avansa rēķina numuru.
5.6. Pasūtījums

5.6.1. Veicot pasūtījumu, netiek veikta apmaksa par izvēlētajām precēm, tās tiek rezervētas uz 3 (trīs) darba dienām par norādīto cenu pasūtīšanas dienā. Pircējam tiek nosūtīts e-pasts par pasūtījuma pieprasījumu.
5.6.2. Pārdevējs 1 (vienas) darba dienas laikā sazinās ar pircēju pa e-pastu un konkretizē pircēja vēlmes, piemēram, piegādes, apmaksas veidus un specifiskas detaļas, personalizāciju.
5.6.3. Kad ir sasniegta vienošanās par darījumu, pārdevējs nosūta pircējam avansa rēķinu ar informāciju par preci un norāda preces nosaukumu, daudzumu, vienas vienības cenu, kopējo summu, piegādes izmaksas, kopējo maksājuma summu, pircēja un pārdevēja rekvizītus, pārdevēja bankas kontu pirkuma apmaksai.
5.6.4. Pēc avansa rēķina apmaksas pārdevējs nosūta pircējam preci.
5.6.5. Ja ir izvēlēta iespēja “Saņemt preci pie mums”, apmaksu var veikt skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, saņemot rēķinu un skaidras naudas apmaksas kvīti.
5.6.6. Pasūtījumu var veikt, arī zvanot pa telefonu (+371) 22357336 vai izmantojot WhatsApp aplikāciju darba dienās no 8:30 līdz 17:00. Distances līguma noteikumi, ciktāl tas iespējams, ir piemērojami arī pasūtījumiem pa telefonu.

5.7. Pirkums

5.7.1. Pirkumu var veikt gan reģistrēts, gan nereģistrēts lietotājs:
5.7.2. Sadaļā “Apstrādāt pirkumu” ir iespējams mainīt piegādes adresi, izvēlēties piegādes veidu, sniegt īpašas norādes, piemēram, par piegādes detaļām, izvēlēties apmaksas veidu.
5.7.3. Pēc sekmīgas pirkuma apmaksas pircējam uz e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums par pirkumu.

6. Preču piegāde

6.1. Pircējs par preču piegādi maksā piegādes maksu.
6.2. Piegādes veidi:

6.2.1. “Omniva” pakomātu sistēma. M izmērs. Cena par piegādi Latvijā EUR 3,88; uz Igauniju un Lietuvu EUR 7,88.
6.2.2. “Omniva” kurjers. M izmērs. Cena par piegādi Latvijā EUR 9,98; uz Igauniju un Lietuvu EUR 9,49.
6.2.3. Ja sūtījuma izmērs neietilpst M izmēra parametros, pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt papildus samaksu par palielinātajām piegādes izmaksām. Ja nepieciešama piemaksa, pārdevējs nosūta pircējam avansa rēķinu un pēc papildus samaksas saņemšanas nosūta pirkumu.
6.2.4. Preces bez maksas par piegādi (ar pašizņemšanu) var saņemt pārdevēja norādītajā vietā pēc saskaņošanas ar pārdevēju par preces saņemšanas laiku.
6.2.5. Latvijas pasts. Piegādes izmaksas sakaņā ar Latvijas pasta cenrādi. Sūtījuma izmaksas tiek uzrādītas “Preču grozā”.

6.3. Ja preču piegāde kavējas iepriekš neparedzamu un no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs sazinās ar pircēju un saskaņo izmaiņas.
6.4. Preces saņemšanas faktu apliecina:

6.4.1. Saņemot pirkumu ar kurjeru – pircēja paraksts kurjera pirkuma izsniedzēja elektroniskajā terminālī vai kurjera atzīme par piegādi. Ja piegādes brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, pirkuma saņēmējam kopā ar kurjeru jāpārbauda pirkuma saturs un bojājumu gadījumā jālūdz kurjeram sagatavot aktu par bojātu sūtījumu. Saņēmējs ir tiesīgs atdot kurjeram bojāto sūtījumu vai arī to paturēt, ja bojājumi ir nebūtiski.
6.4.2. Saņemot pirkumu pakomātā – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pirkuma izņemšanai. Ja pakomātā pirkuma saņemšanas brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, pasūtījuma saņēmējam ir nekavējoties jāpiesaka pretenzija, aizpildot formu pakomāta tīmekļa vietnē un jāsazinās ar pārdevēju.
6.4.3. Saņemot pirkumu ar pašizņemšanu, pircējs uzrāda pasūtījuma vai avansa rēķinu (attēlu) un saņem kvīts kopiju par samaksu, kvīts oriģināls apliecina preces saņemšanu.

6.5. Pircējam ir pienākums 5 (piecu) darbadienu laikā no pirkuma saņemšanas brīža pārbaudīt preces daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ja pircējs konstatē preces bojājumu vai defektus, pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk 5 (piecu) darbadienu laikā no pirkuma saņemšanas brīža ir jānosūta fotoattēls(-i) ar skaidri saskatāmu bojājumu, kā arī problēmas apraksts, aizpildot kontaktformu vietnē. Pārdevējs sazināsies ar pircēju 3 (trīs) darbadienu laikā, lai atrisinātu situāciju. Ja pircējs norādītajā termiņā neiesniedz pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst pirkuma līguma nosacījumiem un preces aprakstam interneta veikalā.
6.6. Ja preču piegāde nav iespējama pircēja vainas vai no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē pircējs vai viņa pilnvarota persona nav sastopama, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.) un piegādātājs sūtījumu nosūta atpakaļ, samaksa par nesaņemto preci un piegādes izmaksām netiek atmaksāta. Prece tiek sūtīta vēlreiz, ja pircējs samaksā par preču atkārtotu piegādi. Pircējs ir atbildīgs par adreses korekciju.

7. Atteikuma tiesības (patērētājiem). Preču maiņa un atdošana atpakaļ

7.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma (preču pirkuma interneta veikalā) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.
7.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības precei, kas tikusi izgatavota pēc pircēja norādījumiem, resp., kas ir personalizēta vai ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma.
7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam jāaizpilda un jāparaksta atteikuma veidlapa, norādot prasītos datus, un jānosūta pārdevējam.
7.4. Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas preci nosūta atpakaļ pārdevējam pa pastu tajā pašā iepakojumā, kādā prece saņemta.
7.5. Pārdevējs atmaksā preces cenu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu uz pircēja norādīto bankas kontu. Ja pircējs norēķinājās par preci skaidrā naudā, pārdevējs atmaksā pircējam pirkuma maksu skaidrā naudā, ja vien pircējs atteikuma veidlapā nav norādījis, ka atmaksu var veikt ar pārskaitījumu.
7.6. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Preces vērtības zudumu pārdevējs ir tiesīgs atskaitīt no atmaksas summas.
7.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci un atteikt pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt pircēja par preci samaksāto naudu 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos.
7.8. Precei ir jābūt nebojātai, nezaudējušai preces izskatu un nelietotai.
7.9. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības vai maina preci, kas atbilst pircēja pasūtījumam, piegādes maksa pircējam netiek atmaksāta.

8. Preču kvalitāte un derīguma termiņš

8.1. Preču attēliem interneta veikalā ir informatīvs raksturs. Attēlos redzamās preces pēc to formas un citiem parametriem var atšķirties no reālajiem preču lielumiem, formas un krāsas.
8.2. Izstrādājuma krāsa fotoattēlos var atšķirties no faktiskās produkta krāsas. Tas saistīts ar krāsu atveidošanas traucējumiem dažādos monitoros, fotoaparātu iestatījumiem un citiem faktoriem.

9. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Pieteikumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošo preci pircējs iesniedz pārdevējam brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, kā arī sniedz aprakstu, kā tieši izpaužas preces neatbilstība, un pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams). Pieteikumu pircējs pārdevējam nosūta uz e-pasta adresi info@artsowood.lv. Pieteikums tiks izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

10. Informācijas apmaiņa

Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot interneta veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

11. Strīdu izšķiršana

11.1. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
12.2. Strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.3. Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 1. decembra .

ARTSOWOOD darbnīca

Juglas iela 45, Rīga, Latvija, LV-1024
+371 26686608
info@artsowood.lv